ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Pompás Napok – dr. Deák-Zsótér Boglárka egyéni vállalkozó által üzemeltetett pompasnapok.sensei.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket.

A weboldalon keresztül történő vásárlás szerződéskötésnek minősül. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A Pompás Napok Sensei weboldal a népmese és népi játék témában oktatási segédanyagokat, elektronikus kiadványokat és módszertani segédeszközöket tartalmaz. A termékek a weboldal üzemeltetőjének saját maga által létrehozott termékei.

A weboldalon található termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és a fizikai termékek esetén nem tartalmazzák a szállítási költséget, mely a rendelés utolsó fázisában kerül felszámításra. A termékek alanyi adómentesek, azaz a mellettük feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak. 

I. IMPRESSZUM

Szolgáltató (üzemeltető) adatai

A szolgáltató cég neve: dr. Deák-Zsótér Boglárka  Egyéni Vállalkozó
Levelezési címe: 2451 Tárnok, Vörösmarty utca 63/B
Elektronikus levelezési cím: [email protected]
Telefonszáma: +36-70/947-8609
Nyilvántartásba vevő: Belügyminisztérium
Nyilvántartási szám: 50669361
Adószáma: 67731877-1-33
Számlavezető bank: OTP Bank
Számlaszám: 11773119-00213776

Tárhely és e-mail szolgáltató:

Cégnév: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
Adószám: 14571332-2-42
Telefonszám:  +36-1/789-2789
E-mail: [email protected]

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez.)

Hírlevélszolgáltató:

MailerLite hírlevélküldő rendszer
Cégnév: MailerLite Limited
Székhely: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland
Kapcsolatfelvétel itt: https://www.mailerlite.com/contact-us

Bankkártyás fizetést szolgáltató:

Cégnév: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Adószám: 10537914-4-44
Telefonszám: 06-1/366-6666
E-mail: [email protected]

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), dr. Deák-Zsótéer Boglárka (2461 Tárnok, Vörösmarty utca 63/B, Nyilvántartási szám: 50669361, Asz.:  67731877-1-33, E-mail cím: [email protected]); (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő, illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy “Fogyasztó”).

Jogszabályok: 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2021. október 24. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az https://pompasnapok.sensei.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.  

Felhasználó jogai és kötelezettségei:

 1. Felhasználót a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli, amelynek megfizetéséért teljes mértékben Felhasználó a felelős. 
 2. Felhasználó díjfizetési kötelezettségét banki átutalással, PayPal-on keresztül vagy bankkártyával (paylike) teljesítheti. 
 3. Felhasználó elfogadja, hogy a díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. 
 4. Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén  Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 1. Szolgáltató felelőssége a https://pompasnapok.sensei.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat Felhasználókkal megosszon.
 2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített termékek színe a monitorok eltérő beállításai miatt eltérhetnek a valóságtól! A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 3. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 4. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.   
 5. Szolgáltató nem felelős Felhasználó által rosszul értelmezett információkból, egyéb Felhasználó általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk többsége saját tevékenység során tesztelt adatokon alapul, amely a legjobb tudást felhasználva és korrekt szemléletmódot támogatva sem garantál minden esetben eredményes megvalósítást.

Jogfenntartás: Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, amennyiben valamely Felhasználóval negatív fizetési tapasztalata volt, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely Felhasználó számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Továbbá, ha  Szolgáltató úgy gondolja, hogy Felhasználó személye nem valós, adatai nem felelnek meg a valóságnak, szintén megvonhatja a szolgáltatás nyújtását Felhasználótól. A konkurencia képviselőit, a vele együtt dolgozókat és ismerőseit Szolgáltató szintén kizárhatja a szolgáltatások köréből.

III. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK MENETE MENETE
 1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Az oldalon történő vásárlás feltétele a 18. életév betöltése.
 2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja.
 3. Felhasználó beírja a szükséges adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).
 4. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 5. A megrendelés során Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására vagy törlésére. 
 6. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A “Megrendelés” gomb megnyomásával Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az adatvédelmi szabályzat feltételeit.
 7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla elektronikus úton jut el a Vásárló részére. 
 8. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítésére az alábbi módokon van lehetőség:
  – Banki átutalás (A megrendelés után a rendszer automatikusan számlát küld, amelyen megtalálók az utaláshoz szükséges adatok. Kérjük, a megjegyzésbe feltüntetni a számla számát.)
  – PayPal
  – Bankkártya (Paylike)
 9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,  Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 10. Ha a megrendelés elküldését követően szeretné Felhasználó módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.
 11. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 12. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.
 13. A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Felhasználóval.
 14. Amennyiben Felhasználó nem kíván a webshopon keresztül rendelni, a megvásárolni kívánt termékek listáját elküldheti a [email protected] címre is, amelyhez  Felhasználó részéről a számlázási adatokat is szükséges megadni. Ezután Felhasználó kap egy elektronikus számlát, melynek átutalással történő kiegyenlítése után a Szolgáltató azonnal küldi e-mailben a kiadványokat vagy postán a fizikai termékeket.

  IV. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
 1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.
 2. Elektronikus kiadvány vásárlása esetén fizetés után azonnal megérkezik a letöltési link a vásárló e-mail postafiókjába.
 3. Fizikai termék esetén az alábbi szállítási módok állnak rendelkezésre:
  – Magyarország területén a kézbesítésre 2 szállítási opciót biztosítunk:
  * Személyes átvétel előre egyeztetett helyszínen. A személyes átvétel ingyenes.
  * Belföldi postai szállítás
 4. A szállítási költség egységesen, súlytól és a termékek számától függetlenül 1300 Ft, amely tartalmazza a csomagolási költséget is.
 5. Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt terméket tartalmazó csomag kifizetéséről és átvételéről megfelelően gondoskodik. Felhasználó köteles a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.
 6. Amennyiben a termék kiküldése közben megsérült, azt Felhasználó az átvétel napján köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésekre vonatkozó reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége a Szolgáltatót terheli.
 7. A pontatlanul/helytelenül megadott postai cím miatt meghiúsult kézbesítés esetén az újrapostázás költsége a vásárlót terheli!
 8. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 10. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

  V. ELÁLLÁS JOGA
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 4. A termék visszaküldésének költségét Fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 5. Az elállási jog gyakorlása esetén Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 6. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
  – Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. intézményre szabott oktatási segédanyag).
  – Olyan nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
 7. Fogyasztó tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa forgalmazott elektronikus könyv vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje az elektronikus könyv letöltéséhez szükséges linket a Fogyasztót részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Felhasználó elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.
 8. Szolgáltató a termék visszaérkezését és az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget Fogyasztó részére.
 9. Szolgáltató visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót többletköltség terheli.
 10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. A termék(ek) visszaküldése során Felhasználó köteles az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaküldeni. Azon áruk, amelyek nem megfelelő csomagolásban érkeznek, nem kerülnek átvételre. Ezek minden esetben visszaszállításra kerülnek Felhasználó részére. Az ebből eredő többlet költség, mindig Felszasználót terheli.
 11. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi vagy átadja a termék(eke)t.
 12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.
 14. Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet itt tekintheti meg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
 15. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvét itt tekintheti meg: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF
 16. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
 1. A Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről Szolgáltató Fogyasztó kérésére részletes tájékoztatást ad.
 2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.
 3. Szavatossági jog érvényesítésére Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha Fogyasztó az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
 4. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, a Fogyasztó haladéktalanul köteles Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
 5. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez Fogyasztó köteles bemutatni Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén Fogyasztó elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért Fogyasztó felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
 6. Szolgáltató az általa forgalmazott termékek hibás felhasználásából, szakszerűtlen beszereléséből, rendeltetésnek nem megfelelő működtetéséből eredő károkért, a termék által okozott járulékos, vagy közvetett károkért, továbbá személyi sérülésekért felelősséget nem vállal.

  VII. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 7. Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
  Fogyasztó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 8. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 9. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
  Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 munkanapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
VIII. TERMÉKSZAVATOSSÁG
 1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 7. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
IX. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
 1. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 4. Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 5. A jegyzőkönyv másolatát igazolható módon Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 6. Ha Szolgáltató Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 7. Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 8. Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.
X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
XI. SZERZŐI JOGOK
 1. www.pompasnapok.sensei.hu webhelyen található tartalom Szolgáltató szellemi terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védenek.
 2. Felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
XII. NYILATKOZATI MINTA ELÁLLÁSHOZ

Címzett:         dr. Deák-Zsótér Boglárka Egyéni Vállalkozó
Cím:               2461 Tárnok, Vörösmarty utca 63/B. 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti Szolgáltatónak e-mailen ([email protected]), vagy székhelyére címzett postai levél (dr. Deák-Zsótér Boglárka Egyéni Vállalkozó, 2461 Tárnok, Vörösmarty utca 63/B.) formájában. 

XIII. TELJESSÉGI ZÁRADÉK
 1. Jelen ÁSZF a Feleknek a tárgyban létrejött valamennyi feltételt tartalmazza. A jelen ÁSZF megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.
 2. Nem képezik a jelen ÁSZF részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
XIV. ADATKEZELÉS
 1. Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
 2. Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
 3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.
XV. PANASZKEZELÉS RENDJE
 1. A www.pompasnapok.sensei.hu webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát postán/e-mailen megküldi a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Az írásbeli panaszt webshopunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: [email protected]

Vagy területi szerveihez:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: [email protected]
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: [email protected]
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html