Nevelés játékkal és mesével

A népmese, a népi játék ötvözésével szeretnénk hagyományos népi kultúránk fontos tudásanyagát biztosítani a mai gyermekek, fiatalok és felnőttek számára. Munkánk középpontjában a mesére legfogékonyabbak, az óvódás és kisiskolás korosztályok állnak, bár rengeteg tapasztaltunk van más korosztályokkal is. Interaktív népmesei alkalmaink alapját az élőszavas mesemondás adja, amelyet népi játékok, mozgás minták és néptánc elemek bevonásával teszünk élménydússá a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Az elmúlt 6 év alatt közel 13000 gyermekkel volt alkalmunk ilyen programokat megvalósítani, így erősödött meg bennünk az igény, hogy a pedagógusok számára is elérhetővé tegyük módszertanunkat. 2018  tavaszán kaptuk meg az Oktatási Hivatal akkreditációját, amely oktatási anyagunkat a kreditrendszeres oktatási folyamatok részévé tette. 3 és 1 napos képzéseken így látjuk biztosítottnak, hogy szakmailag jól megalapozottan egyre több pedagógushoz, gyerekekkel foglalkozó szakemberhez eljut népi kultúránk egyik legértékesebb műfaja a népmese. Módszertanunk lényege, hogy a gyerekek élményszerűen, a többoldalú megerősítés eszközeivel gyarapíthassák tapasztalatikat, tudásukat. Például egy adott nyelvi kifejezést mozgásokkal kísérünk, amit ők utánozva több szinten megélnek, majd mondókával, dallal, népi játékokkal, tárgykészítéssel tovább erősítjük az adott információt. Az már csak hab a tortán hogy mindeközben képességeik, készségeik fejlődnek.

A járványhelyzetre való tekintettel képzéseinket igyekszünk az online megoldások bevonásával megtartani. Keressetek minket bátran!

Szeretettel,

Bogi és Rebeka (alapítók)