Pompás Napok

Nevelés játékkal és mesével

A népmese, a népi játék ötvözésével szeretnénk hagyományos népi kultúránk fontos tudásanyagát biztosítani a mai gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.
Munkánk középpontjában a mesére legfogékonyabbak, az óvódás és kisiskolás korosztályok állnak, bár rengeteg tapasztaltunk van más korosztályokkal is. Interaktív népmesei alkalmaink alapját az élőszavas mesemondás adja, amelyet népi játékok, mozgás minták és néptánc elemek bevonásával teszünk élménydússá, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. A Pompás népmese-foglalkozások minden intelligencia területre hatnak.

CÉLUNK, HOGY A NÉPMESE VISSZAKERÜLJÖN AZ ŐT MEGILLETŐ HELYRE, A CSALÁDOK ÉS KÖZÖSSÉGEK MINDENNAPJAIBA.

2012 óta több, mint 60.000 gyermekkel volt alkalmunk ilyen programokat megvalósítani. Tapasztalataink legjavát igyekszünk átadni előkésztett foglalkozásterveinkkel és akkreditált képzéseinkkel a pedagógusoknak és felnőtteknek. Mesés eszközeinkkel (mesetétképek, mesekártyák) pedig a gyerekek mindennapjaiba szeretnék ismét főszereplővé tenni a népmesék hőseit. 

Webshop, ahol mesés dolgok laknak

Webshopunkban tematikus mesegyűjteményeket, népmese-foglalkozások kidolgozott anyagait, módszertani könyveinket, mesetérkép színezőket, családi alkotófüzeteket, és több jeles naphoz tartozó komplex anyagot találtok.
Nézz körül a kínálatban!
Pompás webshop

Akkreditált képzés

2018 tavaszán kaptuk meg az Oktatási Hivatal akkreditációját 30 órás képzésünkre.
Online 45 órás képzésünk akkreditációja 2020 júniusában történt meg.
Így módszertanunk a kreditrendszeres oktatási folyamatok részévé vált.
3 és 1 napos képzéseken 30 és 5, 10 kreditet biztosítunk.
Online tanfolyamainkon pedig 8, 15, 20, 25 és 45 kreditről adunk tanúsítványt.
Nézz körül a kínálatban!
Pompás online oktatási felület
Fontos számunkra, hogy szakmailag jól megalapozottan, egyre több pedagógushoz, gyerekekkel foglalkozó szakemberhez eljusson népi kultúránk egyik legértékesebb műfaja a népmese.
Módszertanunk lényege, hogy a gyerekek élményszerűen, a többoldalú megerősítés eszközeivel gyarapíthassák tapasztalatikat, tudásukat. Például egy adott nyelvi kifejezést mozgásokkal kísérünk, amit ők utánozva több szinten megélnek, majd mondókával, dallal, népi játékokkal, tárgykészítéssel tovább erősítjük az adott információt. Az már csak hab a tortán, hogy mindeközben képességeik, készségeik fejlődnek.

Fotó: Peer Réka

Gondolatvilágunk alapját az képezi, hogy népi kultúrában a gyermekek belenevelődtek a kultúra különböző szintjeibe. Ma ezt alkalmazva a tanulás folyamatait a játékosság kíséri, így a belső motiváció szinte adottnak tekinthető. Egy jól felépített népmese-foglalkozás képes felvenni a versenyt a mai, virtuális világ által kínált játékokkal. Ehhez nekünk felnőtteknek is újra meg kell ismernünk a népmeséink világát, fogalomrendszerét és adaptációs lehetőségeit. Ebben nyújtunk segítséget a szülőknek, pedagógusoknak, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek.
1 és 3 napos képzéseinkről bővebben itt olvashatsz! Klikk!
Hiszünk a hagyományainkban, és több szálon kötődünk a népzenéhez, néptánchoz, a folklórhoz és csodásan be tudjuk illeszteni ezeket az értékeket a mai, modern életünkbe.

Online továbbképzések

2020 tavaszától képzéseink elérhetőek az online térben is.
Rövidebb és hosszabb lélegzetvételű továbbképzésekre várjuk itt azokat, akik távol élnek Budapesttől – ahol legtöbb képzésünket szervezzük – vagy a külhoni magyar közösségekben dolgoznak és élnek.
pompasnapok.sensei.hu oldalon olyan változatos tanfolyamokat állítottunk össze, amelyekben az írott dokumentumok mellett audió és videó anyagok, játékos kvízek segítik a résztvevőket, hogy a kapott információkat hatékonyan a javukra tudják fordítani. Akár tematikus kurzusról, akár módszertani oktatásról legyen szó, törekszünk arra, hogy az elméletet sok gyakorlati példa, kidolgozott terv és feladatlap is kövesse. Célunk, hogy inspiráljunk Bennetek és minél előbb, minél több népmese-foglalkozást vigyetek be az intézményi, közösségi vagy családi mindennapokba.

Rólunk mondták:

„Nektek köszönhetően a népmese magasabb polcra került nálam. Máshogy olvasom már a népmesét, máshogy nézek a mesemondókra. Azt a szívóerőt, amit a bemutatkozáskor emlegettem a népmesék kapcsán, a harmadik nap végén sokszorosan éreztem. Én már attól boldog lennék, ha csak a népmesék tanításának töredékét be tudnám fogadni és átadni a gyerekeknek. Vagy bárkinek. Örülök, hogy veletek és a többiekkel lehettem, alig várom a
folytatást! Sok sikert kívánok nektek!”
Varga Krisztina

„Vidám, mozgalmas foglalkozásokat tartanak. A legkevésbé motivált gyermek fantáziáját is megmozgatják. Rebeka és Bogi munkájával a nyári napközis tábor alkalmával ismerkedtünk meg. Az utolsó napon, a már kissé fáradt alsó tagozatos gyermekek szájtátva hallgatták a Kőleves című mesét, majd a hozzá kapcsolódó feladatokat lelkesen hajtották végre.”
Inczeffy Zsuzsa, gyakorló pedagógus

„Rengeteget merítettem Bogi és Rebeka gondolataiból. Talán épp ezért örültem, amikor a szerdák blogszerdákká váltak és minden héten újabb és újabb megerősítéssel, átgondolni valóval és nem utolsó sorban remek ötletekkel ajándékoznak meg bennünket. Így lettek számomra a szerdák felnőtt fejjel is pompásak.”
Kasza-Kelemen Kata

 

Pompás Napok- nevelés játékkal és mesével – lehetséges!
pompasnapok.hu – módszertani információk és kiadványok
pompasnapok.sensei.hu – online oktatási felület
pompasnapok.blog.hu – szakértői cikkek, játék-, és mesetár, gyakorlati beszámolók
facebook.com/PompasNapok/ – közösség
youtube.com/pompasnapok – videótár mesékkel, játékfűzésekkel és ötletekkel

Szeretettel,

Bogi és Rebeka (alapítók)